Laatste filmperiode in 2014

De laatste draaiperiode voor 2014 zit erop. Bart Baele, Yves Degryse, journaliste Cathy Blisson en geluidsman Karel Verstreken trokken eind november voor een laatste keer dit jaar naar Oekraïne voor het ZVIZDAL-project.

Geen evidente draaiperiode met temperaturen rond het vriespunt,
interessante gesprekken aan checkpoints en beklijvende beelden van een oude vrouw, Nadia, die na het overlijden van haar man, een
manier zoekt om verder te leven in een steeds groter wordend
isolement. Overleven in eenzaamheid, maar met een trots
die inherent is aan haar karakter.