In 2024 bestaat BERLIN 20 jaar. Een uitgelezen moment om de rijkgevulde database aan filmopnames die doorheen de jaren werd verzameld, te herbekijken. Zowel materiaal dat in de voorstellingen terecht kwam als outtakes. Voor vele voorstellingen (binnen de stedencyclus met o.a. Iqaluit, Jerusalem, Moscow, Tagfish - gefilmd in het Ruhrgebied - , Zvizdal, etc.) is er in totaal ongeveer 700 uur aan beeldmateriaal gedraaid op locaties die tot de verbeelding spreken. Deze “pool” aan materiaal vormt de basis voor YouTurn.

YouTurn geeft studenten, kunstenaars, onderzoekers en BERLIN-getrouwen toegang tot een groot deel van het archief en stimuleert hen om op basis van het materiaal dat hen aanspreekt aan nieuwe projecten te werken. YouTurn zal vijf jaar lopen (2023-2027) en wordt een samenwerking met diverse partners wereldwijd. Het project valt uiteen in twee luiken: Ongeveer 100 uur aan beeldmateriaal gaat naar scholen (vnl. studenten film en beeldende kunsten) en daarnaast kunnen ook collega-kunstenaars een deel van de BERLIN-geschiedenis (her)activeren en inzetten voor een eigen project.

In het academiejaar 24-25 starten we met het 'scholenluik', waarbij dus voornamelijk jongeren (aan het begin van hun carrière binnen de kunsten) met een frisse blik aan de slag gaan met ons materiaal. Studenten creëren nieuw artistiek werk met archiefmateriaal. Het eindresultaat kan diverse vormen aannemen (kortfilm, videoclip video-installatie, mixed-media, online experiment, etc.). Ze kunnen daarbij zo ver van de originele context waarbinnen de opnamen werden gemaakt afwijken als ze zelf willen. Bekend zijn met het werk van BERLIN is geen vereiste. Gesprekken met, of masterclasses door BERLIN zijn echter wel mogelijk. Samen met de partners en de lokale organisaties wordt ook gekeken naar de beste manier om het artistieke resultaat te tonen. Dit kan online zijn, in een expositieruimte, black box, projectieruimte, in de vorm van een publicatie, etc. BERLIN volgt mee op en brengt nu en dan projecten mee onder het voetlicht. Op welke manier dit gebeurt – gebundeld tijdens een presentatiemoment, dan wel online of in tandem met eigen werk op bepaalde speelplekken – wordt telkens samen met de partner en lokale organisatie bekeken. Gauw meer hierover op deze website.

Niet alleen studenten maar ook collega-kunstenaars en BERLIN-getrouwen krijgen dus toegang tot het bredere BERLIN-archief (naast het filmmateriaal dat studenten gebruiken, kunnen ook decorobjecten, scripts, muziek, etc. dienen als inspiratiebron voor nieuw artistiek werk). Binnen dit luik zijn er reeds drie projecten in the making: One Day I Will Make The Onion Cry, Sehnsucht en On Boat Sides.

YouTurn wil een andere manier van storytelling voorstaan, waarbij we voortbouwen op elkaars ervaringen en visies, een archief deprivatiseren en zo ook de notie van repertoire en hoe ermee omgaan onderzoeken. YouTurn wil uitwisseling stimuleren door verschillende artistieke talen met elkaar in dialoog te laten gaan. We kijken ernaar uit om ons te laten inspireren door vele andere stemmen en verhalen.